CIVRO CPT140 | Cửa đi trượt thường 2 ray

Liên hệ

  • Cửa đi trượt thường 2 ray CPT140 CIVRO
  • Cửa đi trượt thường 2 ray cao cấp nhập khẩu từ Đức sử dụng nhôm cầu cách nhiệt.
  • Cửa được thiết kế từ các thanh profile CIVRO khoang rộng kết hợp gân gia cường.